Vprašanja državljanov: “Je MIZŠ delovalo pa načelu največje koristi otroka ali korporacij?”

Vprašanja državljanov: “Je MIZŠ delovalo pa načelu največje koristi otroka ali korporacij?”

Prejeli smo vprašanje v zvezi z varnostjo osebnih podatkov med izvajanjem šolanja na daljavo, ki ga z dovoljenjem pošiljatelja tudi javno objavljamo, skupaj z našim odgovorom:

Spoštovani,

na vas se obračam s pomislekom glede pouka na daljavo.

Pri pouku na daljavo smo učenci in starši postavljeni pred dejstvo – pouk poteka prek videokonferenc prek ZOOM-a ali MS Teamsov, nikoli pa nismo bili seznanjeni s pogoji uporabe teh orodij. Sprašujem se, ali so bili s pogoji uporabe seznanjeni učitelji.

Namreč, kljub temu, da imamo v Sloveniji ARNES, ki bi s spletnimi učilnicami omogočal pouk na daljavo (res je, da na tako masovno izvedbo niso bili pripravljeni, vendar bi lahko sistem z dodatnimi sredstvi nadgradili), je MIZŠ podpisalo še pogodbo z Microsoftom, tako da nekatere šole uporabljajo MS Teams.¹

Glede na to, da je Microsoft korporacija, imam pomislek, ali je MIZŠ ob tem res delovalo po načelu največje koristi otroka ali po načelu koristi korporacije. Ob tem je zgovorno tudi to, da v Sloveniji ni nobenega govora o varovanju osebnih podatkov med poukom na daljavo ter kaj se dogaja z vedenjskimi podatki in telemetričnimi podatki – sploh glede na to, da internetni giganti in raznorazne aplikacije zbirajo veliko število podatkov ,za katere uporabniki sploh ne vemo, da jih zbirajo, hranijo, obdelujejo ter jih prodajajo dalje v tržne namene in s tem služijo.

Zasledila sem, na primer, da je zvezna država Hesse v Nemčiji že leta 2019 prepovedala uporabo Microsoftovih orodij v šolah: prt.si/hessenMSO

Tudi v Švici ta vprašanja naslavljajo: prt.si/moch

Zanimivo pa je, da smo ob popolni odsotnosti tovrstnih debat ravno mi ena redkih držav, ki je celoten šolski sistem od prvega razreda dalje prenesla na splet. Kot slišim od staršev, so na neki šoli učitelji celo predlagali, naj si učenci odprejo svoj YouTube kanal, kamor naj nalagajo posnetke, kako telovadijo.

Zanima me, kakšno je vaše stališče, sploh ker imate zasebnost, nadzor in varovanje podatkov omenjene v svojem programu. Sama menim, da so ta vprašanja v Sloveniji v zvezi s poukom na daljavo nezadostno naslovljena.

Lep pozdrav,
B.

¹ Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19, str. 94

⬇️:

V Piratski stranki že od samega začetka zagovarjamo zasebnost kot neodtujljivo pravico slehernika. Smo mnenja, da niti Microsoftova orodja niti Zoom ne zmoreta zagotavljati primernega spoštovanja te pravice.

Nizozemsko ministrstvo za pravosodje je leta 2018 pričelo s preiskavo obdelovanja osebnih podatkov uslužbencev nizozemske državne uprave.¹ Preiskava je ugotovila, da Microsoft nekatere podatke zbira povsem brez vednosti uporabnikov. Za marsikatero zbiranje, o katerem so uporabniki obveščeni, pa ni jasno opredeljen namen. Nizozemci so nato poskušali od Microsofta izpogajati ponudbo storitev, ki bi bila v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, a kljub določenim prilagoditvam s strani podjetja resni pomisleki glede skladnosti ostajajo.²

Vendar pa tudi v primeru, da bi Microsoft ali Zoom lahko zagotovila primerno varovanje osebnih podatkov, njihove rabe ne bi podprli, saj njihova orodja temeljijo na zaprtokodnih tehnologijah. To uporabnike prepušča bolj ali manj slepemu zaupanju podjetjem, obenem pa gre za čisto zapravljanje javnega denarja.

Zaprtokodna orodja so za vzdrževanje avtomatično vezana na podjetja, ki so jih ustvarila, zaradi česar ta lahko pogoje in cene postavljajo skoraj kakor se jim zljubi in ko podporo enkrat odtegnejo plačniku, ne ostane več nič. Zato zagovarjamo izključno rabo odprtokodnih tehnologij, po principu, kar je javno financirano, naj bo tudi javno dostopno: publiccode.eu

Arnes je pri nas sicer vzpostavil Jitsi, ki je odprtokoden nadomestek Zoomu in Microsoft Teamsom, a kljub temu so premnoge ustanove že sklenile pogodbe z Microsoftom in Zoomom, nekatere celo z obema.

Strah ustanov je sicer moč razumeti, saj je Arnes nedvomno podhranjen, vendar pa bi bila uporaba tega smotrnejša rešitev, in taka, ki upošteva tudi varovanje osebnih podatkov, da se več sredstev nameni za vzpostavljanje na lastni infrastrukturi temelječih odprtokodnih rešitev. Na dolgi rok bi s tem prihranili ogromno denarja in postavili zdrave temelje za prihodnjo digitalizacijo šolstva.

Šolanje na daljavo pa potrebuje tudi druge prilagoditve, nekatere smo povzeli v izjavi: prt.si/ignorancamizs

¹ prt.si/Rijksoverheid
² prt.si/privacyrisksMS

Tudi sami nam lahko pišete na info@piratskastranka.si