Finance

Razrez povprečnih mesečnih stroškov in prilivov stranke.

Odhodki

Namen
Mesečni znesek
Odstotki
Plače zaposlenih
€ 2.649,00
63,73%
Najemnina poslovnega prostora
€ 1000,00
24,06%
Pravno zavarovanje
€ 25,90
0,62%
Internet in telefon v pisarni
€ 50,28
1,21%
Računovodski servis
€ 150,00
3,61%
Stroški bančnih storitev
€ 15,00
0,36%
Članarina PPEU
€ 12,50
0,30%
Domene in gostovanje
€ 54,00
1,30%
Oglaševanje
€ 200,00
4,81%
Odhodki skupaj
€ 4.156,68

Prihodki

Vir
Mesečni priliv
Sredstva državnega zbora
€ 7.649,04
Donacije
€ 50,00
Prihodki skupaj
€ 7.699,04
Presežek sredstev
€ 3.542,36