Podpora pobudi Posvoji Kmeta

Podpora pobudi Posvoji Kmeta

Podpiramo pobudo društev Ekoci in Sorško polje za ohranitev malih kmetov – Posvoji kmeta.

Pobuda stremi k vzpostavitvi sistema neposrednega naročanja in dostave hrane od kmeta do kupca. To deluje tako, da interesenti na spletni povezavi vnesejo želeno količino in označijo datum in kraj dostave. Aktivisti Ekoci zberejo naročila in jih posredujejo kmetom, ki pripravijo zabojčke za posameznega kupca, ki prevzame naročeno blago na dogovorjeni lokaciji in plača kmetu samemu. Več o sami pobudi in sistemu naročanja si lahko preberete na njihovi spletni strani: prt.si/posvojikmeta

Podpora lokalni pridelavi kakovostne hrane je ključnega pomena ne le za slovenskega kmeta, temveč tudi za zdravje ljudi in nenazadnje za naše okolje, ki ga s kupovanjem neposredno od lokalnih kmetov znatno manj obremenjujemo.

Portal neposredne nabave je tudi del naših predlogov za izboljšanje položaja slovenskega kmeta, zato pobudo še posebej pozdravljamo in stremimo k temu, da jo bomo lahko končno izvedli tudi kot brezplačen in prosto dostopen javni projekt, z vso pripadajočo podporo: prt.si/SLOKmet