Pirati predlagamo rezervni glas

Pirati predlagamo rezervni glas

“Norost je ponavljati eno in isto ter pričakovati drugačne rezultate.”

Ustavno sodišče je leta 2018 razsodilo, da sta razporeditev volilnih enot in volilnih okrajev neustavni.¹ Od takrat naprej se pojavljajo pobude, zadnja celo februarja po odstopu vlade Marjana Šarca, da bi se sistem državnozborskih volitev ne zgolj popravilo s prilagoditvijo volilnih okrajev dejanskemu številu prebivalstva, temveč da bi se proporcionalni sistem povsem opustilo in nadomestilo z drugim sistemom.²

Nekateri si celo želijo večinskega sistema, ki bi Slovenijo trajno zaklenil v izbiro med dvema največjima strankama, kar neizogibno privede do vse hujše radikalizacije obeh konkurentov, kar lepo prikazujejo ZDA.³ Tudi če pozabimo dejstvo, da je omejevanje politične izbire izrazito nedemokratično, si najbrž redkokdo želi sistem, v katerem si bosta absolutno večino in s tem skoraj neomejeno oblast podajali obe trenutno največji stranki?

Naš predlog je uvedba t.i. “rezervnega glasu”. Na volilnem listku bi vsakdo lahko označil svojo prvo in drugo (rezervno) izbiro.

V takšnem sistemu se po koncu glasovanja najprej seštejejo vsi prvi glasovi. Stranke, ki na tej točki niso dosegle parlamentarnega praga, so izločene. Glasovnice, ki so kot prvo izbiro imele navedeno katero od teh strank, se na tej točki znova porazdelijo na podlagi rezervnih glasov. Na podlagi teh končnih seštevkov se porazdeli mandate.

Ponazorimo ta sistem s primerom:

Na glasovnici so na izbiro stranke A, B, C in D. Stranki A in B običajno prejmeta več kot 15 % glasov, stranki C in D pa sta zmeraj tik ob parlamentarnem pragu, pri čemer ni gotovo, ali ga bosta uspeli preseči.

Miha želi glasovati za stranko C, vsekakor pa noče, da na volitvah zmaga stranka B.

V trenutnem sistemu bo Miha glasoval za stranko A, saj meni, da je glasovanje za stranko C, če ta ne pride v Parlament, “vstran vržen glas”. Zato svoj glas raje podeli stranki A, ki je varnejša izbira.

V predlaganem sistemu bo Miha svoj prvi glas podal stranki C, rezervni glas pa stranki A.

Z glasovanjem za stranko, ki mu je dejansko najbližje, Miha ničesar ne tvega, saj bo njegov glas v vsakem primeru zastopan v Državnem zboru – če stranka C preseže prag, sicer pa vsaj s stranko A.

Nekaj podobnosti z našim predlogom ima dvokrožni sistem, ki se že uporablja za predsedniške volitve, kjer lahko v prvem krogu glasujemo, za kogarkoli želimo, nato pa v drugem krogu izbiramo med dvema kandidatoma, ki sta prejela največ glasov.

Nekateri nam boste nedvomno očitali, da zgolj želimo speljati vodo na svoj mlin, saj bi s takim sistemom zagotovo dobili več glasov, kot jih dobimo sedaj, saj bi se veliko več ljudi opogumilo in svoj glas namenilo izvenparlamentarnim strankam. Da bi ta sistem pomagal tudi nam, ne gre dvomiti. Ne smemo pa pozabiti, da ta sistem bistveno okrepi demokratičnost volitev, saj ljudem omogoča, da brez strahu izrazijo svojo resnično voljo, tudi če ta ne vključuje Piratske stranke.

Tisti, ki že tako ali tako volijo trdno zasidrane parlamentarne stranke, lahko to spremembo ignorirajo. Prvi glas bodo lahko podali svoji prvi izbiri, rezervni glas pa bodo pustili neizkoriščen. Zanje se tako postopek in strategija ne spremenita.

Tisti, ki pa se na vsakih volitvah s težkim srcem odločate med glasovanjem za stranko, ki zares zastopa vaša stališča, in drugo stranko, ki ima zagotovljen vstop v Državni zbor, boste s tem predlogom lahko odšli na volišča in tam mirne duše obkrožili svojo prvo izbiro in še rezervo, ter veliko verjetneje dobili, kar si želite.

Spremenimo paradigmo in spremenimo rezultate!

Rezervni glas pomeni večjo izbiro za vse.

¹ prt.si/neustavnostVO

² prt.si/volilzakonfeb

³ prt.si/sdsistem