Deložacija z Metelkove 6

Deložacija z Metelkove 6

Ministrstvo za kulturo je številnim organizacijam, ki imajo prostore v stavbi na Metelkovi ulici 6 v Ljubljani, vročilo poziv, v katerem od njih poskušajo v osmih dneh izsiliti sporazumno odpoved najemnih pogodb in izpraznitev stavbe do konca januarja, drugače jim grozijo s sodiščem in izselitvijo na lastne stroške.

Neue Slowenische Kunst, Društvo Asociacija, Zavod za sodobno umetnost, Zavod maska, ŠKUC, Pravno informacijski center nevladnih organizacij (PiC) so le nekateri izmed mnogih nevladnikov, ki že več desetletij delujejo na področjih kulture, sociale in zastopanju civilne družbe, PiC pa med drugim nudi pravno podporo okoljevarstvenim organizacijam, ki se borijo za naše okolje.

Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih določa, da se najemna pogodba, sklenjena za nedoločen čas, lahko prekine sporazumno, sicer pa je potrebna sodna odpoved, v primeru katere velja enoletni odpovedni rok.¹

Osemdnevni rok, ki ga je organizacijam ministrstvo postavilo za sprejetje “sporazumne” odpovedi, in spremljevalna grožnja s sodnimi stroški in stroški izselitve sta tako zgolj prazno zastraševanje, saj na prvi stopnji vsaka stran nosi svoje stroške postopka, ministrstvo pa ne nudi v zameno ničesar, kar bi upravičilo sprejetje sporazumne prekinitve; ne nadomestnih prostorov, ne kritja stroškov izpraznitve.

Zahteva ministrstva prihaja ravno v času, ko je bila ponovno razglašena epidemija in bo velik del kulturnega resorja še bolj brez prihodkov, organizacije pa zaradi nerealiziranih projektov brez sredstev.

Prijave na razpise za nove prostore, v kolikor so za dejavnost vseh organizacij ustrezni in v takšnem številu v MOL sploh na voljo, so dolgotrajen proces, prostori na nepremičninskem trgu pa so za marsikatero organizacijo, še posebej v trenutnih razmerah, cenovno nedostopni.

Takšna poteza ministrstva je zato vredna ogorčenja in povsem neodgovorna do organizacij, ki sicer delujejo v javnem interesu in bi jih ministrstva morala finančno in materialno ščititi.

V primerjavi z evropskim povprečjem je nevladni sektor v Sloveniji vsaj trikrat bolj podhranjen². Potrebno ga je opolnomočiti in mu zagotavljati dodatna sredstva, saj je vir prostovoljskega in družbeno koristnega dela, ki družbi daje glas in podporo.

¹ prt.si/zakpspp

² prt.si/cnvos